HOME > 상품종류 > 포맥스+출력+커팅
    액자,판넬+출력물
    화이트보드+출력물
    폼보드 + 출력물
    폼보드+출력+커팅
    포맥스 + 출력물
    포맥스+출력+커팅
    아크릴+출력(배면)
    아크릴판넬+출력물
    캔버스천출력+판넬
    라이트판넬+출력물
    배너 + 출력물
    족자봉 + 출력물
    심플족자봉+출력물
    롤브라인드+출력물
    바닥용 출력물
    고무자석판 + 출력
    전동 롤 포스터
    하드커버 제본
    제 본
    상금보드
    어깨띠
    POP 거치대/이젤
    와이어 걸이
    도면통
    피켓
    출력물 + 커팅
    부자재 및 마감
    이미지실사출력
    학회포스터주문
    레이저 커팅
    프레임리스 제니스액자
    이름표/명찰
    테이블텐트 삼각메뉴판
    T자형 POP
    UV 출력
    홈쇼핑피켓/엘판
    행잉로고
    육면체 제작

포맥스+출력+커팅<포맥스 + 출력물 + 자유커팅 가격 - 원하시는 출력종류와 사이즈의 가격클릭해주세요>
* 사이즈표기 (예: 90 x 120, 5T는
가로,세로 상관없이 90cm x 120cm, 두께 5mm 라는 뜻)
사이즈
/두께
1T
(1mm)
2T
(2mm)
3T
(3mm)
5T
(5mm)
8T
(8
mm)
10T
(10
mm)
사이즈
/두께
1T
(1
mm)
2T
(2
mm)
3T
(3
mm)
5T
(5mm)
8T
(8
mm)
10T
(10
mm)
비규격 전화상담문의 A4 (21x29.7) 12,000 13,000 14,000 15,000 18,000 20,000
A3 (29.7x42) 18,000 20,000 21,000 23,000 26,000 29,000 A2 (42x59.4) 30,000 33,000 35,000 38,000 42,000 45,000
A1 (59.4x84) 48,000 53,000 57,000 60,000 69,000 75,000 A0 (84x118.8) 85,000 90,000 96,000 107,000 120,000 135,000
60x90 50,000 55,000 60,000 64,000 73,000 80,000 90x120 89,000 95,000 101,000 113,000 125,000 140,000
90x140 104,000 110,000 118,000 132,000 145,000 159,000 90x150 115,000 122,000 133,000 148,000 163,000 183,000
90x160 119,000 126,000 135,000 150,000 170,000 190,000 90x180 133,000 139,000 150,000 168,000 186,000 204,000
100x120 99,000 105,000 112,000 125,000 138,000 152,000 100x150 124,000 132,000 141,000 157,000 174,000 190,000
100x180 148,000 158,000 168,000 188,000 208,000 228,000 100x200 160,000 170,000 182,000 204,000 226,000 248,000
110x120 109,000 115,000 123,000 137,000 156,000 167,000 120x130 129,000 138,000 147,000 164,000 181,000 198,000
120x150 148,000 158,000 168,000 188,000 208,000 228,000 120x180 178,000 189,000 202,000 226,000 250,000 274,000
120x200 192,000 204,000 218,000 245,000 271,000 298,000 120x240 223,000 238,000 255,000 286,000 318,000 350,000
20x20 12,000 13,000 14,000 15,000 18,000 20,000 30x30 15,000 17,000 19,000 21,000 24,000 27,000
40x40 25,000 27,000 29,000 33,000 38,000 42,000 50x50 35,000 38,000 40,000 44,000 50,000 54,000
60x60 42,000 45,000 48,000 52,000 60,000 66,000 70x70 55,000 58,000 62,000 65,000 72,000 77,000
80x80 66,000 70,000 72,000 75,000 80,000 85,000 90x90 75,000 78,000 81,000 87,000 95,000 105,000
100x100 84,000 90,000 96,000 107,000 118,000 130,000 110x110 100,000 108,000 115,000 128,000 141,000 156,000
120x120 119,000 129,000 135,000 150,000 166,000 182,000

포맥스 비규격 자유커팅
1원
포맥스 1T 자유커팅
1,000원
포맥스 2T 자유커팅
1,000원
포맥스 3T 자유커팅
1,000원
 
포맥스 5T 자유커팅
1,000원
포맥스 8T 자유커팅
1,000원
포맥스 10T 자유커팅
1,000원
 
| 1 |
 
▒ IMAGENET:이미지넷 ▒